ελληνικά


Αυστρία 1918 - μια μπλοκαρισμένη επανάσταση

Η ρωσική επανάσταση του 1917 πραγματοποιήθηκε σε μια υπανάπτυκτη χώρα. Για τον Λένιν και τον Τρότσκι, αλλά και για το σύνολο της ηγεσίας των μπολσεβίκων ήταν ξεκάθαρο, πως χωρίς την επέκταση της επανάστασης στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, η ρωσική επανάσταση θα ήταν καταδικασμένη...

Plakate


Plakat 4.jpg

Publikationen