Slovenský


Zásady - Pracovnej skupiny marxizmus

Tento dokument predstavuje politickú základňu Pracovnej skupiny marxizmus – Arbeitsgruppe Marxismus (AGM). V tejto funkcii nastupujú Zásady na miesto doterajšej Politickej platformy, na základe ktorej sme sa v septembri roku 1994 zakladali (a ktorá vyšla v druhom čísle nášho časopisu Marxismus). Politickú platformu neberieme späť, sme však názoru,…

Plakate


Grenzen.jpg

Publikationen


Buch33-1.jpg Broschüre 41.jpg Broschure-46-Titelseite.jpg JS.jpg